IOTA có thể đang trong giai đoạn đầu của xu hướng đảo chiều tăng. Trong ngắn hạn, giá có thể giao dịch phạm vi từ 2300-2500 satoshi – tích lũy trước khi chuyển động tăng.

Vào ngày 25/12, IOTA bắt đầu động thái tăng và vẫn đang kéo dài cho đến nay. Giá đã tăng 15% kể từ đó và hoàn thành mô hình đảo chiều ngắn hạn.

Theo trader nổi tiếng Devchart, cần phải theo dõi biểu đồ IOTA, do coin đang nỗ lực thực hiện breakout.

Hãy để mắt đến IOTA. Nó đang cố gắng breakout

Liệu IOTA có thể breakout không? Nếu vậy, giá sẽ đạt đến đỉnh cao nào? Hãy cùng phân tích.

Đáy đôi IOTA

Giá IOTA đã giảm kể từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, nó đã vượt lên trên 2 đường kháng cự giảm dần dài hạn mặc dù các chuyển động này rất yếu, cả về khối lượng và cường độ.

Ngoài ra, IOTA dường như đã tạo đáy đôi tại mức 2100 satoshi. Kết hợp điều này với breakout trên đường xu hướng dài hạn, chúng ta có thể hy vọng giá IOTA sẽ tiếp tục tăng lên.

Đáy đôi đã được kết hợp với phân kỳ tăng trong cả hai chỉ số RSI & MACD (dài hạn hơn trong chỉ số MACD). Mô hình tăng giá với phân kỳ dài hạn như vậy thường báo hiệu khả năng đảo ngược.

Đáy đôi sẽ được xác nhận nếu IOTA dịch chuyển giá trên 3500 satoshi và các vùng kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở mức 4500 và 6400 satoshis tương ứng.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một gợi ý đầu cơ, vì 3 nến tăng hàng tuần hiện tại dễ nằm trong vùng nến giảm nhận chìm trước đó, có nghĩa là giá sẽ thoái lui để đáp ứng với mức giảm trước đó.

Dự đoán động thái tương lai

Triển vọng hàng ngày có thể di chuyển theo 2 hướng:

  1. Giá IOTA đang giao dịch tốt dưới đường trung bình động 50, 100 và 200 ngày (MA). Liên quan đến phần trước, điều này chỉ ra rằng mặc dù có thể giá sẽ bắt đầu đảo chiều, nhưng vẫn chưa được xác nhận.
  2. Giá đã hoàn thành thành công đáy đôi ngắn hạn kể từ ngày 16/12, có thể là một fractal của đáy đôi dài hạn nói trên.

Quan sát gần hơn vào đáy đôi ngắn hạn, chúng ta có thể thấy vùng kháng cự gần nhất là 2300 satoshis. Kể từ đó, giá đã breakout và xác nhận nó là ngưỡng hỗ trợ.

Ngoài ra, toàn bộ chiều cao của đáy đôi cho chúng ta mục tiêu 2500 satoshi ngay tại vùng kháng cự nhỏ tiếp theo.

Do sức kháng cự MA dài hạn mạnh mẽ, chúng tôi nghĩ rằng giá MIOTA sẽ không ngay lập tức di chuyển lên trên khu vực này. Thay vào đó, nhiều khả năng giá sẽ hợp nhất trong khoảng 2300-2500 satoshi và tạo ra một cấu trúc giá, từ đó nó sẽ breakout.

Nhìn chung, giá IOTA có thể đang trong giai đoạn đầu của động thái tăng dài hạn. Trong ngắn hạn, chúng tôi tin rằng nó sẽ giao dịch trong phạm vi từ 2300-2500 satoshi.